Başkanın Mesajı

1998 yılında devraldığımız bayrakla yirmi yılı aşan süredir Türkiye’de ve Uluslararası ilaç sektöründe sağlıklı nesillerin yetişmesi için hizmet vermekteyiz.

Ülkemizde ilaç sanayiinin güçlenmesi, dışa bağımlılığın azalması, istihdamın artması, teknolojik dönüşüm gerçekleştirilmesi ile daha fazla ihracat yapabilir konuma gelmesi ve ekonomiye katkı sağlanması hedefleri doğrultusunda üzerimize düşen görevi üstlenmiş bulunmaktayız.

İhtiyaç duyulan tedavi alanlarında farklı beşerî ilaç alternatifleri sunmak üzere ürün geliştirme, uluslararası kalite standartları ile uyumlu üretim, yurt içi ve yurt dışı satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmekteyiz. Hastalıklarla mücadelede yeni, modern ilaç seçenekleri sunarak tedaviye erişimin kolaylaşması ve insanların yaşam kalitesinin artması için kararlılıkla ve tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bizi biz yapan en önemli özelliklerimiz; gelişmeye açık ve kalite odaklı olmamızdır.

Sahip olduğumuz kaynakları gelecekte de sürdürebilmek için çevreye, hayvanlara ve insanlara saygılı bir politika güderek, sağlıklı gelecek nesiller yaratmayı hedeflemekteyiz.

Ülkemizde İlaç Sanayisinin gelişimi için katkıda bulunmaya ve daha da ileriye taşımak için özverili, içten sabırlı ve azimli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

Sağlıklı yarınlara...
Sevgi ve saygılarımla,
Öztürk Oran
Terra İlaç Yönetim Kurulu Başkanı