Kalite Politikamız
 
Terra İlaç

Kalite
Politikamız

Ürünlerimizi kullanım amaçlarına, yasal düzenlemelere ve güncel İyi İmalat Uygulamaları (GMP) kurallarına uygun olarak üretmek ve pazarlamaktır. Bu anlayışımızı; çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle ve tüm müşterilerimizle birlikte sürekli geliştirerek uygulamaktayız.

Kalite yönetim sistemimizin esası, sunduğumuz ürünlerde uzun dönemli müşteri memnuniyetini sağlamak, geri bildirimleri etkin bir şekilde yönetmek, kaynakların etkin kullanımını sağlamak, zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmektir.

Toplam Kalite yaklaşımımız ile personelimizin gelişimini destekleyerek performansı artırmak, yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmek, teknik bilgi, beceri ve davranışsal yetkinliklerini artırmak, iş güvenliğini güvence altına almak, takım olma bilinciyle hedeflere ulaşmak için çalışırız.