Geleceğe Sağlık

Hiçbir şey sağlığımızdan daha önemli değildir!

Pandeminin de etkisi ile sağlık sistemlerinde ve ilaç endüstrisinde yaşanan sosyoekonomik aksaklıklar nedeniyle çok önemli değişikliklerin görüldüğü günlerdeyiz.

Sağlıkta değişim tüm hızıyla devam ederken daha dinamik olmak ve hızlı karar almak her geçen gün önem kazanıyor. Sağlık sektöründe yeni teknolojiler ile atılım yapılıyor, yeni tedavi alternatifleri hızla devreye giriyor. Tedavi edici sağlık çözümleri yaklaşımı kapsamı genişleyerek bütüncül sağlık çözümleri geliştiriliyor ve önleyici tedaviler giderek yaygınlaşıyor.

Beşeri ilaçların yanı sıra “Bütünsel Tedavi” yaklaşımlarının da önem kazandığı bu süreçte; kardeş kuruluşlarımız ile inovatif, yüksek teknoloji gerektiren aşı ürünleri, biyosidal, kozmetik ve medikal ürünlerin üretim ve piyasaya sunumunu gerçekleştiriyoruz. Geleceğe yön veren şirketlerden biri olma hedefimizle tüm süreçlerimizi yönetirken sistemimizi teknolojik yeniliklere uyarlayıp yeniliklerden azami ölçüde faydalanmayı ilke ediniyoruz.

Gelecek; sağlığa ve iyilik haline (wellness) odaklanırken, dönüşen sağlık ekosisteminden yeni değerler yaratabilmeyi amaçlıyoruz.

Terra İlaç olarak bu dönüşüme katkıda bulunurken;

Sürdürülebilir bir sağlık altyapısının sağlanabilmesi için hem ekolojik hem de ekonomik ihtiyaçların dengeli bir şekilde tasarlanması gerektiğinin farkındayız. 21. Yüzyılın en değerli profesörlerinden Norton’a göre de “Sürdürülebilir bir yaşam geleceğe odaklı bir yaşamdır” (Norton 2005).

Bu nedenle de “Geleceğe Sağlık” için kaliteden ödün vermeden temel çalışma prensiplerimizi belirledik:

  • Ekolojik olarak doğaya zarar vermeden üretim yapmak
  • Mümkün olduğu kadar geri dönüşümlü malzemeler kullanmak
  • Bilinçli enerji tüketimini teşvik etmek ve faaliyetlerimizin her alanında uygulamak
  • Ürün kalitesinin korunmasını esas alarak iş süreçlerimizi optimize etmek
  • Toplumu sağlık konusunda bilgilendirmek
  • Topluma ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı gruplara fayda sağlayan projeler ve bağışlarla katkı sağlamak

Yeni neslin sağlıklı olduğu sürece; sosyal anlamda daha huzurlu, ekonomik açıdan daha verimli olacaklarına inanıyor ve “Geleceğe Sağlık” için çalışıyoruz.